Sunday, March 26, 2017
Veit ikkje kva det nett heiter her, men det er ovanfor Ramskeid ved Åsgrend. Svært fin utsikt her, og dtet tek berre ein halvtime å gå opp. Roholtsfjell oppe til høgre.
Utsikt mot Seljord frå same staden. Det er også fin utsikt nordover.

Thursday, March 23, 2017


På tur, denne gongen ved rasteplassen bortanfor Tveitgrend grendehus. Dritfint der. 
Vi laga eit stort og tjukt bål som varma i over to timar. Og åt god mat. Driv og les denne. Veldig god og interessant bok, dvs. fyrst og fremst for meg. Boka skildrar veldig godt personlegdomstrekk som eg utvikla i min ungdom, og som eg enno ber med meg. Ting har heldigvis utvikla seg veldig mykje etc. Eg er eldre, ser djupare og breiare, har større sjølvtillit, er visare etc. Men det er rart å tenke på. Eg forstår også mykje meir kvifor eg vart som eg vart, på sett og vis, i min ungdom og i 20-åra. Kva kjelder som påverka meg. Korleis eg påverka meg sjølv, så å seie.

Det var meg sjølv og min personlegdom. Og samstundes var det naturlegvis også eit livssyn og eit miljø, liksom. Som også på mange vis leid av dei same patologiske trekka som eg sterkt tok innover meg, på ein måte. Patologisk, ikkje fordi dei nødvendigvis er usunne i seg sjølv, i mindre mengder. Men når ein blir meir ekstrem, meir rigid, meir svart-kvit etc., så blir det patologisk. Så det er interessant. Boka gjev eit slags gjennomtenkt tredjepersonsperspektiv på det heile, frå fagpsykologisk side.

Sunday, March 19, 2017

Fjelltur

Thomas og eg var på fjelltur i går, herleg. Vi laga eit kjempebål og kosa oss med frukt og noko kjøt.
Tuesday, March 14, 2017Denne er interessant. Ludwig er Harvard-prof. Her anbefaler han å ete sunn kvalitetsmat, og mykje plantebasert feitt. Slik at ein blir god og mett. Men kutte ut alt av prosessert sukker o. l., naturlegvis. Slik vil ein kunne ete seg mett og samstundes ha sunn vekt.

Sjølv har eg ein del problem med for mykje feitt, men det gjeld særleg feitt i raudt kjøt. (Ribba på jolaftan gjekk ikkje bra i år :-(  Mm, sånn er det). Frustrerande for meg at det gjevast så vidt ulike råd om feitt blant dei som syslar med diettar for autoimmune sjukdomar. Nokre seier at ein bør kutte ut feitt nesten heilt, og konstant vere litt svolten. Nokre seier at ein skal ete mykje sunt feitt, og at kroppen treng det, som jo er sant. Og vere mett. Frustrerande. Ville berre dele det.


Fagen er veldig intelligent musikk med ein haug med interessante detaljar, meisterleg utført.

Monday, March 13, 2017

Noko om mat

Eg har problem med mat. Dvs. helsetilstanden min er knytt til diett, for better or worse. Eg arbeider med å finne ut kva eg kan og bør ete. Om ikkje anna er det, lærerikt, sjølv om det er KJIPT.

Uansett, ja. Noreg har også issues med mat, dvs. vesten.

Her om dagen las eg i ei kokebok for skulen, frå rundt 15 år sidan. Der stod det. "Vi har det ofte travelt i vår tid. Halvfabrikata eller heilfabrikata kan vere gode alternativ. Mange et pølser og kjøtkaker. Om ein tek med grønsaker, blir dette ein god middag. Ein treng ikkje nødvendigvis bruke lang tid på å lage middag ETC."

Så. Full forståing for tidsklemma etc. Men det gjer jo noko med både matlaging og matvanar, ikkje sant. Å lage skikkeleg god mat frå botnen av, krev tid. Kvar finn ein den tida, liksom? Å kunne bruke tid på å lage mat er faktisk ei slags miskunnshandling, på ein del vis. Eller, som ei gåve du gjev til nokon.

Vil ein lage mat frå botnen av, så er liksom ikkje Rema, Kiwi etc. så veldig gode butikkar. Dei har rimeleg utval av grønsaker og kjøt, joda. Men det meste er altså ferdiglaga ting. Ja. Tap av næringsstoff, tilsetjing av konserveringsmiddel et cetera. Ikkje heilt bra, i alle fall ikkje når det blir mykje av det.

Når ein går på diett, så lærer ein verkeleg å setje pris på god og sunn mat, altså. Mykje kan eg jo ikkje ete, i alle fall ikkje på lang tid. Når eg får ete mat som verkeleg er god, så betyr det mykje for meg. Mange matvarer har fått ny verdi for meg, slik sett.

Og altså, når eg må ete mat heilt frå botnen av, alltid, blir eg tvinga til å lære meg å lage ein del mat, ved oppskrifter etc. Eg kan ikkje berre kjøpe Fjordland etc. Så det er jo lærerikt, verkeleg. Viktig!

Eg tenker på det. Matlaging har vore veldig neglisjert i livet mitt. Matlaging har tradisjonelt vore kvinners domene. Eg tenker på det no. Det at eg har vore singel, medfører at ein del oppgåver og fenomen som tradisjonelt er knytt til damerolla, har vorte neglisjert i livet mitt. (Mat, planter, interiør whatnot). Tankevekkande, for det har vore "to my detriment". Det handlar om livet, liksom. Om heilskap. Helse dreier seg om harmonisk heilskap, bank i bordet.

Uansett. Kva er sunt kosthald? Sjølv sympatiserer eg med Hymans oppsummering. Han kombinerer Paleo og veganisme. Det betyr: Lag mat frå botnen av. Et masse, masse grønsaker, og ein del frukt. Mykje bør vere friskt/råkost. Et mykje fisk, og sunt kjøt (men ikkje i store mengder). Særleg er lever og annan innmat veldig sunt. Meieriprodukt og mjøl bør ein vere noko forsiktig med. Fullkorn er betre, då. Hyman skriv om desse tinga HER.  Men ja. Det finst så mange diettar, så kvar må finne ut kva ein sjølv vil ha.


Thursday, March 9, 2017

Pris den gode Gud i himmelen, takk og lov, det er meldt 6-10 plussgrader heile den komande veka. Gler meg til våren, for å seie det mildt. Setje foten i våt, men bar, lyng og mose, vandre opp mot fjellet, lage bål.

Tuesday, March 7, 2017Eg likar dette veldig godt.

Sunday, March 5, 2017Her var det mykje intelligent visdom(!!) Om ein ikkje vil sjå heile, kan ein sjå dei tre fyrste og dei tre siste minutta.Gå til Ingars blogg i margen for link til ei veldig god melding av filmen.