Monday, February 20, 2017

It's simple. The more you get to do what you love,

the less it feels like a job,

and the more it feels like a healthy, rewarding, and balanced life.Sunday, February 19, 2017
Image may contain: 9 people

Kviteseid hornmusikk med band frå konservatoriet i Kristiansand inviterer til showkonsert i gymsalen på Kvitsund Gymnas. Det blir fullt orkester med både korpset, band og vokalistar!

 Med songar som Mustang Sally · Sir Duke · Pink Panther · Sweet Home Chicago · Proud Mary All About That Bass · You Can Leave Your Hat On · Just A Gigolo · og mykje meir!

 Inngang kr 150 (kontant) for vaksne, born/ungdomar gratisSaturday, February 18, 2017

Kva er foreldre si viktigaste oppgåve?

Fleire ting, tenker eg.

- Førebu borna på å klare seg sjølv, på ulikt vis. Økonomisk, sosialt, psykologisk, relasjonelt. Gje borna trua på seg sjølve, på eigne evner. Lære dei å leve nær kjernen av seg sjølv, sine lidenskapar. Vere ei trygg hamn for borna, særleg inntil dei er vaksne og tek eigne steg. Lære borna å ta sjansar, utvikle seg, prøve og feile, finne ut av indre konfliktar.

 

Også det å vere foreldre, er ein læringsprosess og utviklingsprosess, tenker eg. Born er ulike, ikkje sant. Sysken er ulike. Utviklingsprosessane deira er ulike. Familien må vere dynamisk nok til å romme alt dette, og det vil ikkje bli straumlinjeforma - skal heller ikkje vere det. Det er "in the nature of life" å vekse og gro i rytmar, i mønster, i sesongar, i fasar - og i dynamisk samspel med miljøet rundt. Ja, dette er vekstmetaforar, familien kan vere ein slik "hage", eit slikt sunt og rikt jordsmonn.

Desse tinga tenker eg på, og eg tenker på kor nært knytte dei er til helseprosjektet eg driv med for tida. Det handlar om å vere sin eigen forelder også. Oppsede seg sjølv, på ein del vis. Til heilskapleg liv og heilskapleg helse. Kan eg klare det? Hm. Eg må prøve.

No vil eg dele nokre ting som Finkelstein skriv om i boka. Han skriv enormt med interessante og vise ting. Eitt av punkta handlar om "anti-inflammatory life". Kroniske sjukdomar, hjarteproblem og mykje anna er knytt til kronisk inflammasjon i kroppen. Feber, betennelse, eit immunforsvar ute av lage. Korleis ordnar ein opp i desse tinga? Ingen enkle svar, for det handlar om heile livet. Og det kan vere vanskeleg å ordne opp i også. Finkelstein nemner nokre punkt knytt til den reine inflammasjonen.

- Anti-inflammatorisk diett. Det betyr: Masse planter og grønsaker. Frukt, fiskeolje, heilkorn (vel, alt dette med gluten er omdiskutert). Mindre kjøt, meieriprodukt, sukker, alkohol. Og ting ein måtte vere sensitiv for.

- Bruke kroppen, vere ute, trene.

- Drikke mykje vatn, sove mykje.

- Bli kvitt toxiner, kanskje ved å juice-faste for kortare periodar.


Men så er det også mange andre sider som ein må tenke på.

- Ikkje stresse. SUPERviktig.

- Ikkje ha pågåande konfliktar med andre menneske, om mogleg.

- Ikkje vere bitter.

- Tenke godt om seg sjølv, ikkje vere nevrotisk eller perfeksjonistisk.

- Passe på at ein har ein jobb ein trivast med.

- MEDITERE. Søke indre og ytre fred og harmoni. Også reint fysisk! (Tenk zen).

- Søke ting som gjev glede og lukke og kjensle av føremål og meining.

Hm. Så dette er interessant. Den vestlege splitten mellom kropp og sjel, oppløysast. Det å finne sann helse, går raskt frå kropp til haldningar til relasjonar til levemønster til fysiske omgjevnader til natur til kjensler etc. etc. Alt heng saman, liksom. Jo meir eg arbeider med desse tinga, jo meir får eg perspektiv på vestleg kultur. Kva som er godt. Kva som ikkje er så sunt.

Men ja. Eg ser desse tinga som ein djup spiritualitet. Det andelege er IKKJE avsondra frå helse, livsprosjekt etc. Tvert om. Desse tinga handlar i stor grad om nett det same.


Friday, February 17, 2017

Image may contain: tree, plant, outdoor and nature

Var ute og laga bål i dag, i lag med mi veninne gjennom...30 år, Maria, på veg mot Holteviki. Eg har gått så mange turar i Kviteseid, ein haug med stader, så eg har funne mange perler. Det var godt og varmt, så eg fekk sola meg. Veldig bra for helsa mi med sol og tranquility.Image may contain: sky, cloud, mountain, outdoor, nature and water

Utsikta nedover mot Bukkøy. Betongen på høgre sida. Og rett fram er det altså Åhomnuten.


Image may contain: 2 people, people smiling, eyeglasses, tree, outdoor and closeup

Vi tok eit bilete i sola.

Thursday, February 16, 2017

Bilderesultat for finkelstein slow medicine

Veldig god bok, så langt. Ikkje klare svar eller strategiar, men visdom, og spørsmål til refleksjon. Til dømes dette: Dersom helsa di var heilt topp, kva ville du så bruke livet ditt på?
Denne spelar vi også i hornmusikken. Rimeleg høgt nivå på desse her, det svingar bra.

Sunday, February 12, 2017


På tur i Vrådal. Over Lønnegraff. Roger bak kameraet. 
Deilig med sol og flott natur og avslapping med vener. 


Saturday, February 11, 2017Veldig stilig rendition av ein klassiker frå Jobim.

Elles var eg med og spela med hornmusikken på Sundvang i går. Det gjekk mykje betre enn eg hadde forventa, for heile hornmusikken. Det var driv og god stemning. Inspirerande. Vi skal nok øve mykje meir på desse songane også, så det må jo berre bli betre.

Sunday, February 5, 2017

Studies show that chronic loneliness, for periods of many months or years, could wreak havoc on your immune system and put you at risk of a host of diseases. And chronic loneliness is more widespread than you might expect. Steve Cole, PhD, a genomics researcher and professor of medicine at UCLA, estimates that 20% of Americans feel a "persistent, protracted sense of significant loneliness or isolation from others, detachment from the rest of humanity."
Chronic loneliness, Cole explains, actually changes people's immune system biology, causing their cells to show increased expression of genes involved in inflammation and decreased expression of genes involved in defending against viral infections. 
What to do: How Cole defines loneliness in his studies may surprise you. "It's possible to be lonely in a room full of people and, conversely, to feel connected with other people even when they're not around, like our friends and family in distant cities," he says. (Here are 8 friends every woman should have.) So rather than looking at the state of being physically isolated from other people, he measures the feeling of being detached from the rest of humanity.  
Because of this, simply making social plans or forcing yourself to interact with others isn't likely to get to the root of the problem. To decrease loneliness, it's necessary to foster a sense of safety around others to get rid of the insecurity or fear that causes feelings of isolation. While this is definitely a complex issue to address, he says that there's some evidence that stress-reduction practices like meditation, mindfulness, and yoga, even though they don't specifically target loneliness, can wind up reducing it by helping people to feel more at peace with their experiences and emotional states, and more secure and connected with others. Consequently, these practices have been shown to have a favorable impact on the immune system.